Vārddienis 0.8.0.0

Rating: No reviews yet
Downloads: 14
Change Set: 37e2f632488b
Released: Jul 16, 2010
Updated: Jul 18, 2010 by arvislacis
Dev status: Stable Help Icon

Recommended Download

Application Vārddienis 0.8.0.0
application, 24K, uploaded Jul 18, 2010 - 14 downloads

Release Notes

Uzlabojumi un jaunumi Vārddienis 0.8.0.0 versijā:
 • Pievienota atjaunināšanas funkcija;
 • Pievienota informācijas sadaļa ("Informācijas stūrītis");
 • Izmaiņas vārdu sarakstā (datubāzē):
  • Izdzēsti vienādie un neesošie vārdi;
  • Izlabotas burtu kļūdas dažu vārdu rakstībā;
  • Pievienoti jauni vārdi.
 • Struktūras uzlabojumi:
  • Saīsināts JavaScript kods;
  • flyout faili novietoti atsevišķā mapē.
 • Vizuālie uzlabojumi:
  • Noņemts pulkstenis;
  • Samazināta liekvārdība;
  • Izcelts datums.

Reviews for this release

No reviews yet for this release.